Disclaimer

 

Vindeenzelfstandigprofessional.nl staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57992592

 

1.Bij het gebruik van de website “vindeenzelfstandigprofessional.nl” stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website “vindeenzelfstandigprofessional.nl”;

2.Vindeenzelfstandigprofessional.nl draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is vindeenzelfstandigprofessional.nl niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;

3.Vindeenzelfstandigprofessional.nl staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;

4.Vindeenzelfstandigprofessional.nl is niet aansprakelijk voor schade:

a.Toegebracht door de website

b.Voortvloeiend uit het gebruik van de website

c.In enig ander opzicht verband houden met (het gebruik van) de website

d.Voortkomend uit de onmogelijkheid (één van de webpagina’s) de website te kunnen raadplegen.

Ook is vindeenzelfstandigprofessional.nl gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;

5.Vindeenzelfstandigprofessional.nl behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen of te verwijderen van de website;

6.Vindeenzelfstandigprofessional.nl behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is vindeenzelfstandigprofessional.nl niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als het gevolg van het beëindigen van de website.

7.Vindeenzelfstandigprofessional.nl is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;

8.Vindeenzelfstandigprofessional.nl behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;

9.Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen;

10.De gebruiker vrijwaart vindeenzelfstandigprofessional.nl, de werknemers van vindeenzelfstandigprofessional.nl, handelspartners, licentiehouders etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook;

11.Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, zijn eigendom van vindeenzelfstandigprofessional.nl. Het is daarom niet toegestaan om deze website of onderdelen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van vindeenzelfstandigprofessional.nl. Het auteursrecht op de website wordt uitdrukkelijk door vindeenzelfstandigprofessional.nl voorbehouden.

 Registreer direct